Diğer sağlık personeli çalışma süresi

    İş sağlığı ve güvenliği kanununun 6. maddesine göre işyerleri, tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenecek olan sürelerde diğer sağlık personeli bulundurmakla yükümlüydü. Buna müteakiben, 13.09.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan torba yasa ile birlikte önemli bir değişikliğe gidilerek; az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli istihdamı yükümlülüğü kaldırıldı. Bu nedenle, şu anda sadece 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İş
 sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6  (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. İzmir iş güvenliği

     Diğer sağlık personelinin çalışma sürelerini belirleyen ilgili yönetmelik maddesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Torba yasa ile birlikte, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü kalmadığı için; aşağıda belirtilen ve diğer sağlık personelinin çalışma sürelerini belirleyen ilgi yönetmeliğin 19. maddesinin a bendi ile birlikte b bendinin 1. ve 2. maddeleri devre dışı kalmıştır.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

MADDE 19  (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

b) Diğer işyerlerinden;

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.İzmir İş güvenliği uzmanı
İzmir İş güvenliği

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret150592
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Hava Durumu
Saat
Site Haritası