Risk değerlendirmesi

RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

   Risk değerlendirme süreci İSG Yönetim sisteminin temel taşı niteliğinde olup, ciddiyetle ele alınmalıdır. İlgili yönetmeliğe göre yapılmayan ve metodolojik olarak uygun olmayan risk değerlendirmeleri geçersizdir.

                                              
                                  İş güvenliğinde sistem yaklaşımı

   Risk değerlendirme sürecini aşağıdaki şekilde gerçekleştiriyoruz:

 1) Dökümantasyon : Risk değerlendirme sürecinde kullanılan metodlar ve sürecin işleyişini açıklayan Risk değerlendirme prosedürü ve Risk değerlendirme süreç akış şeması ve kullanılacak olan formlar hazırlanmaktadır.

2) Risk değerlendirme süreci öncesinde, kapsamlı bir  İSG Denetimi yapıyoruz. Sözkonusu İSG Denetimine müteakiben görselleri de içeren detaylı bir  teknik rapor düzenliyoruz ve tespit ettiğimiz uygunsuzluklara hata kodları veriyoruz. Hazırladığımız teknik rapor, risk değerlendirme sürecinin girdisi olmaktadır.

3) Risk değerlendirme ekibini / ekiplerini oluşturuyoruz.  Risk değerlendirme ekibi ile risk değerlendirme sürecinin işleyişi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor ve proje planlaması gerçekleştiriyoruz.

4) Risk değerlendirmesi yapılacak alan ve faaliyetleri tanımlıyoruz. / Risk değerlendirme öncesi hazırlık formunu düzenliyoruz. MSDS formu vb. teknik dökümanları inceliyoruz.

5) Risk değerlendirme ekibi ile birlikte, risk değerlendirme toplantısı öncesindeki ön hazırlık aşamasında saha denetimi yapıyoruz ve proses akışı ile ilgili video çekimlerini gerçekleştiriyoruz. MSDS formlarını inceliyoruz.

6) Öneri sistemi oluşturuyoruz ve çalışanların da İSG Yönetim sistemine katılımını teşvik ediyoruz. Saha denetiminde, çalışanların da sesine kulak veriyoruz. Çalışan önerileri de risk değerlendirme toplantısının bir girdisi olmakta ve risk değerlendirme ekibinde çalışan temsilcisi de yer almaktadır.

7) Risk değerlendirme ekibi ile birlikte beyin fırtınası yöntemiyle risk değerlendirme toplantısını gerçekleştiriyoruz. Sözkonusu toplantıda tehlike ve riskleri tanımlıyor, risklerin önem derecelerini, risklerden kimlerin zarar görebileceğini tanımlıyor ve risk kontrol tedbirlerini planlıyoruz.

        

8) Risk kontrol tedbirlerinin planlanması ile ilgili olarak, proje yönetim matrisi hazırlıyor ve bu matris ile süreci sürekli takip ediyoruz. (Risk değerlendirme, dinamik bir süreçtir.)

9) Proje Yönetim matrisimizde yer alan aksiyonlar gerçekleştiğinde, fotoğraf çekimlerini yapıyoruz ve sürekli iyileştirme formlarını hazırlıyoruz. Bu uygulama ile, önce – sonra durum karşılaştırmalarını içeren proje gelişimini sürekli iyileştirme panolarında teşhir ediyoruz.

10) Risk değerlendirme süreci sonrasında, tüm çalışanlara gruplar halinde eğitim veriyoruz. Bu eğitimde, risk değerlendirme çalışmasının sonuçları ve bu doğrultuda hazırlanan sürekli iyileştirme formunun sunumunu yaparak çalışanları bilgilendiriyoruz.
    

DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği Risk değerlendirmesi yönetmeliği

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 16 – (1) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

İzmir risk değerlendirme, İzmir iş güvenliği uzmanı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret144015
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.191827.3007
Euro28.798128.9135
Hava Durumu
Saat
Site Haritası