Risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar


Risk değerlendirme sürecinde dikkat edilecek hususlar : 

Metodolojik olarak uygun olmayan ve ilgili yönetmelikteki şartları karşılamayan risk değerlendirme raporları geçersizdir. İzmir İş güvenliği uzmanı

Risk değerlendirmesi, İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki en önemli yükümlülüklerden biridir. Lakin, İşverenlerle yapmış olduğumuz görüşmeler ve firma ziyaretlerindeki gözlemlere dayalı olarak, risk değerlendirme süreci ile ilgili yapılan bazı hatalar bilgilendirme amacıyla aşağıda belirtilmiştir :

1) Ekip çalışmasının sağlanmaması : Risk değerlendirme çalışmalarında ekip çalışması ve disiplinler arası yaklaşım temel koşuldur. Bir çok İşverenin risk değerlendirmesini hizmet aldıkları İş güvenliği uzmanına bireysel olarak yaptırdıklarını, Risk değerlendirme ekibinin oluşturulmadığını, çalışanların görüşlerinin alınmadığı ve risk değerlendirme raporunda da sadece İş güvenliği uzmanının imzasının bulunduğunu görebilirsiniz. İzmir İş güvenliği uzmanı

 - Biz ne yapıyoruz ? İzmir İş güvenliği uzmanı

    Hizmet verdiğimiz firmalarda ilgi yönetmeliğin 6. maddesinde tanımlandığı üzere, Risk değerlendirme ekibi oluşturuyoruz. Ekip üyeleriyle yaptığımız ilk koordinasyon toplantısında risk değerlendirme sürecinin işleyişi hakkında bilgilendirme yapıyor ve proje planlaması gerçekleştiriyoruz.Saha denetimi ve tehlikelerin tanımlanmasına müteakiben ekip üyeleri ile risk değerlendirme toplantısı düzenliyor ve beyin fırtınası yöntemiyle risk değerlendirme sürecini gerçekleştiriyoruz. İzmir İş güvenliği uzmanı

DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği Risk değerlendirmesi yönetmeliği – Madde 6

Risk değerlendirmesi ekibi

MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili. İzmir İş güvenliği uzmanı

b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

ç) İşyerindeki destek elemanları.

d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

(2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. İzmir İş güvenliği uzmanı

 2) Etkin bir Saha denetimi yapılmaması : Tehlikelerin belirlenmesine yönelik olarak; saha denetimi yapılması, Risk değerlendirme toplantısında değerlendirilmek üzere proseslere ilişkin video ve fotoğraf çekimlerinin yapılması, saha ziyaretlerinde çalışanların da görüşlerinin alınması önem arz etmektedir.

 - Biz ne yapıyoruz ?

   Risk değerlendirme süreci öncesinde kapsamlı bir İSG denetimi yapıyoruz. İSG denetim sonuçlarını görselleri de içerecek şekilde hazırladığımız bir teknik raporda topluyoruz. Bu teknik rapor, Risk değerlendirme toplantısının bir girdisi olmaktadır. Saha denetiminde tespit ettiğimiz uygunsuzluklara hata kodları veriyoruz ve sözkonusu uygunsuzluklar ile birlikte yapılacak düzeltici faaliyetleri sürekli iyileştirme raporlarında hata kodları ile takip ediyoruz. (Risk değerlendirme süreci, dinamik bir süreçtir.)

DİKKAT : Ne yazık ki, piyasada saha denetimi yapılmadan, hatta sahaya bile inmeden, belirlenmiş şablonlar ile hazırlanmış risk değerlendirme raporlarına tanık olabilirsiniz.

 3) Çalışanların görüşlerinin alınmaması : Çalışanların görüşlerinin alınması önem arz etmekte olup, çalışan temsilcisinin Risk değerlendirme ekibinde yer alması, ramak kala sistemi, öneri sistemi gibi uygulamalar zorunludur.

 - Biz ne yapıyoruz ? İzmir İş güvenliği uzmanı

Ramak kala sistemi, Öneri sistemi uygulamaları ile çalışanların da sesine kulak veriyoruz. Saha denetimlerimizde çalışanların da görüşlerini alıyoruz. Öneri sisteminde toplanan veriler, risk değerlendirme sürecinin girdisi olmaktadır.

DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği Risk değerlendirmesi yönetmeliği – Madde 8/ g ve m bendi

4) Tehlikelerin tanımlanması / veri toplama sürecinde yetersizlik : Risk değerlendirme yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen bilgiler, risk değerlendirme toplantısının girdi olmalıdır.

 - Biz ne yapıyoruz ?

    Risk değerlendirme toplantısı öncesi hazırlık formunda tanımladığımız tüm alan ve faaliyetler için gerekli olan bilgileri temin ediyoruz. Çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre, Risk değerlendirme yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen bu bilgiler, risk değerlendirme toplantısının girdisi olmaktadır.                                                                                                     

5) Risk değerlendirme çalışmasının sonuçları hakkında çalışanların bilgilendirilmemesi : “Risk değerlendirmesi” yükümlülüğü, Risk değerlendirme raporunun hazırlanarak dosyaya kaldırılmasından ibaret değildir. Düzeltici ve önleyici faaliyetler planlı bir şekilde hayata geçirilmeli, Risk değerlendirme sürecinin sonuçları, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. 

 - Biz ne yapıyoruz ?

Risk değerlendirme süreci sonrasında, tüm çalışanlara gruplar halinde eğitim veriyoruz. Bu eğitimde, risk değerlendirme çalışmasının sonuçları ve bu doğrultuda hazırlanan sürekli iyileştirme formunun sunumunu yaparak çalışanları bilgilendiriyoruz.

 DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği Risk değerlendirmesi yönetmeliği – Madde 16

 6) Risk kontrol tedbirleri ile ilgili proje planlaması yapılmaması : Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

 - Biz ne yapıyoruz ?

   Risk değerlendirme raporunun hazırlanmasına müteakiben proje yönetim matrisi ve sürekli iyileştirme formları ile süreci takip ediyoruz. Risk değerlendirme ekibi ile birlikte periyodik gözden geçirme toplantıları düzenliyoruz.

 DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği Risk değerlendirmesi yönetmeliği – Madde 10

 7) Tedbirler sonrası risk seviyesi tespitinin yapılmaması  : Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeni risk seviyesi tespiti yapılmalıdır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise yeniden aksiyon planı yapılarak düzeltici faaliyetler uygulanır ve PUKO döngüsü çalıştırılır. İzmir İş güvenliği uzmanı


                                          
                                 İş güvenliğinde sistem yaklaşımı

Risk değerlendirme sürecini nasıl gerçekleştirdiğimiz ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz : İzmir İş güvenliği uzmanı

Risk değerlendirme sürecini nasıl gerçekleştiriyoruz ?
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret144017
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.191827.3007
Euro28.798128.9135
Hava Durumu
Saat
Site Haritası