İSG Kurulu hakkında Bilgilendirme

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

İş sağlığı ve güvenliği kurulu konusundaki bazı soruların cevapları, ilgi yönetmelikten alıntı yapılarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur :

1) İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi işyerlerinde zorunludur?

    - 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İzmir İş güvenliği uzmanı

2) İş sağlığı ve güvenliği kurulu kimlerden oluşur?
3) Kurulun başkanı kimdir?
4) Kurul sekreteri kimdir?
5) Kurul üyelerinden hangilerinin yedekleri seçilmelidir?

MADDE 6 (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İşveren veya işveren vekili, İzmir İş güvenliği uzmanı

b) İş güvenliği uzmanı,

c) İşyeri hekimi, İzmir İş güvenliği uzmanı

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.   İzmir İş güvenliği İzmir İş güvenliği uzmanı

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir. İzmir İş güvenliği uzmanı

(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır. İzmir İş güvenliği uzmanı

6) Kurul üyeleri hangi eğitimleri almalıdır?

MADDE 7 (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,

d) İletişim teknikleri,

e) Acil durum önlemleri,

f) Meslek hastalıkları, İzmir İş güvenliği uzmanı

g) İşyerlerine ait özel riskler,

ğ) Risk değerlendirmesi.

(2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur. İzmir iş güvenliği

7) Kurul ne kadar sürede bir toplanır?

   - Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. İzmir İş güvenliği

DAYANAK : İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik

- Daha detaylı bilgi için ilgi yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :
İzmir iş güvenliği uzmanı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130118-3.htm


İzmir iş güvenliği uzmanı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret150593
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Hava Durumu
Saat
Site Haritası