Özlük dosyaları hakkında bilgilendirme

İşçi özlük dosyası ile ilgili yasal dayanak :
İşçi özlük dosyası
Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. İzmir İş güvenliği
İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık halinde cezai yaptırım :
Madde 104 - Bu Kanunun 63 üncü maddesinde ve bu maddede belirtilen yönetmelikte belirlenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 68 inci maddesindeki ara dinlenmelerini bu maddeye göre uygulamayan veya işçileri 69 uncu maddesine aykırı olarak geceleri yedibuçuk saatten fazla çalıştıran; gece ve gündüz postalarını değiştirmeyen, 71 inci maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 72 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek çocukları ve gençleri ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 73 üncü maddesine aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede  anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden 74 üncü maddesindeki hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 75 inci maddesindeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, 76 ncı maddesinde belirtilen yönetmelik hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline binikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. İzmir İş güvenliği
        64 üncü ve 65 inci maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir.
 Özlük dosyasında bulunması gereken belgeler :
1) Eleman istek formu
2) İş başvuru formu
3) CV’si ve Referansları
4) İşçiye ait kimlik bilgileri
5) SGK İşe giriş bildirgesi
6) Yabancı uyruklu işçiler (varsa) için çalışma izni
7) Hizmet sözleşmesi
8) Yazılı iş sözleşmesi yapılmamış ise işe aldıktan sonra en geç iki ay içinde işçiye verilmesi zorunlu olan “iş koşullarını içeren yazılı belgenin” işçinin bu belgeyi aldığını gösteren şerhini ve imzasını taşıyan örneği
9) Her ay işçiye verilmesi zorunlu olan “ücret hesap pusulasının” işçinin imzasını taşıyan örneği
10) Fazla çalışma onay formu (İşçiden alınan fazla saatlerle çalışmaya onay belgeleri)
11) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde işçiden alınan Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay belgeleri
12) Sağlık raporu ve yapılan tetkik sonuçları, Akciğer grafisi, tetanoz aşı kartı vb. belgeler
13) Hamile kadınların doğumdan önce üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde gerekli olan doktor onayı
14) Doğum öncesi ve sonrası izinlerin artırılması gerektiğini gösteren doktor raporu
15) Doğum yapan kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi
16) Doğum yapan kadının emzirme izin talep dilekçesi
17) Yıllık ücretli izinleri gösteren ve işçinin imzasını taşıyan izin kayıt belgesi
18) İş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye verilmesi zorunlu olan “çalışma belgesi”nin bir örneği ile belgenin işçiye verildiğini gösteren ve işçinin imzasını taşıyan ispat belgesi
19) İstifa dilekçesi
20) 2 adet fotoğraf
21) Uzmanlık belgesi (Vinç, forklift vb. Operatör Belgeleri, Kaynakçı Belgesi, Kazancı Belgesi, Elektrikçi Belgesi vb.)
22) Mesleki yeterlilik ve mesleki eğitim belgesi (Gerekli ise)
Hangi işlerde mesleki eğitim gerektiğini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz :
23)  İşe başlama eğitimi / Oryantasyon eğitim belgesi
24)  İlgi yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiş İş sağlığı ve güvenliği eğitim belgesi
İlgi yönetmelik için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz :
25)  Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı
26)  İkametgah belgesi
27)  İşçi için düzenlenmiş ihlal / ihtar tutanakları, yasal çerçevede verilmiş cezalar, işçinin verdiği savunmalar, bildirimleri tebliğden kaçınan işçiye ilişkin tutanaklar
28)  İşçiye verilen her türlü izne ilişkin talep dilekçeleri ve izin kullandırma çizelgeleri
29)  İşyerinde ilan edilen ara dinlenmeleri çerçevesinde işçiden haftalık yâda aylık alınacak ara dinlenmeleri kullandığına ilişkin belge
30)  Vizite kâğıtlarının örnekleri
31)  İstirahat raporlarının örnekleri
32)  Gece çalışması yaptırılan işlerde gece çalışmalarının 7,5 saatten fazla yapılmadığını gösteren ve işçinin imzasını taşıyan gece çalışma çizelgeleri
33)  İşçinin gece ve gündüz postalarında çalışması halinde haftalık posta değişikliğini gösteren bireysel posta çizelgesi
34)  İş sözleşmenin feshine veya diğer sona erme nedenlerine ilişkin belgeler
35)  nihayet iş sözleşmesi sona erdiğinde işçiye yapılması zorunlu ödemelerinin yapıldığını gösteren işçinin imzasını taşıyan ödeme makbuzları ve ibraname
36)  Adli sicil belgesi
37)  Kan grubu kartı
38)  Diploma ve/veya sertifika
39)  Şirket araçları kullanım taahhütnamesi (Araç kullanacaksa)
40)  İş sağlığı ve güvenliği talimatı / kurallara uyum taahhüdü
41)  Aile durum bildirimi formu
42)  Askerlik durumunu gösterir belge
43)  İş kazalarında yapılması gereken idari işlemler ve İş kazası bildirimi (SGK)
44)  İş kazasının kolluk kuvvetlerine bildirildiğini gösterir yazı
45)  İş kazası tutanağı
46)  Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilen yazı örneği (Toplu işten çıkarma olmuşsa)
47)  Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü’ne verilen yazı örneği (Toplu işten çıkarma olmuşsa)
İzmir İş güvenliği uzmanı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret149986
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.098532.2271
Euro34.815134.9546
Hava Durumu
Saat
Site Haritası